-ONLINE VIDEOKURZ-


Priama Cesta

k Sebapoznaniu

Jednoduchá a funkčná non-duálna metóda, ktorá ťa prevedie krok po kroku od frustrácie z utrpenia ku skutočnému oslobodeniu


Starobylé učenie Advaity učí, že naša identita je ilúzorný koncept, ktorý sme si počas života vytvorili.

Absolventi

Absolventi kurzu

Mám silnou touhu ti poděkovat. Jsem z tvé práce nadšená. Při každém tvém zadání brečím. Celý život pociťuji silnou touhu po poznání a celý můj život jsem to hledala. Nikdy jsem ale nenarazila na nikoho, kdo by to podával jako ty. Přečetla jsem hory knih, ale nikde nikdo, kdo by mluvil jako ty. (Asi špatný knížky). Jsem rada, že to můžu jakoby uchopit z jiné strany. Jsem ti za to nesmírně vděčná a děkuji ti, že se mnou sdílíš své poznání.


Kateřina

Predtým som nevidel ten aspekt, že naše vedomie je vlastne obmedzené len na pohľad do nás samých. To mi "otvorilo oči". Všetko je zvnútra von. Ono je ťažké vhľady popísať racionálne slovami. Ale je úžasné si to zažiť a viem, že tú skúsenosť a poznanie mi nikto nevezme. A to všetko vďaka tebe, vďaka tvojmu kurzu a tvojmu zdieľaniu. Patrí ti moja obrovská vďaka.
Peter

Kurz Priama Cesta k Sebapoznaniu ti Pomôže


 • spomenúť si kto v skutočnosti si, a nájsť cestu späť k hlbinám nekonečného vedomia
 • odložiť chaos a neistotu
 • odhaliť klam sveta a ilúzorného ega
 • zažiť naplnenie a spokojnosť v nekonečnom poli jednoty
 • pocítiť istotu večného vedomia
 • s ľahkosťou sa ukotviť v zdroji kľudu a mieru

Kurikulum

Priama Cesta k Sebapoznaniu


Kurikulum Kurzu je zostavené tak, aby jednotlivé lekcie na seba krok za krokom logicky a obsahovo nadväzovali.


Samotný kurz je rozdelený na viac tém, ktorých súčasťou je teória ale hlavne meditačno-filozofická prax.


Témy na seba vzájomne nadväzujú a vytvárajú určitý prepojený a komplexný balík. Zároveň aj každá téma samostatne vytvára hlboký vhľad do podstaty skutočnosti a bytia.


Kurz pozostáva z

10 LEKCIÍ


v ktorých pôjdeme naozaj do hĺbky a postupne budeme rozpúšťať naučené koncepty tvojej mysle o tebe samom a svete ako takom. V lekciách sa zameriame na to:


1. Čo je tvojou skutočnou istotou


 • V prvej lekcii poodhalíme skutočnosť no zároveň rozbijeme naučený koncept tvojej mysle o svete a tebe samom.
 • Prežiješ skutočnú istotu a oslobodíš sa od falošných očakávaní, ktoré sa naučila vytvárať tvoja myseľ.
 • Realitu bez námahy rozložíme na neuchopiteľnú substanciu a pripravíme si pôdu pre skutočné poznanie.


2. Čo je realita


 • V tejto lekcií budeme pátrať z čoho je realita vyrobená a ako sa realita tvorí.
 • Cez vlastnú skúsenosť zažiješ jej skutočnú podstatu a nie len to ako sa nám javí cez naše vnemy, myšlienky a pocity.


3. Pátranie po skutočnom Ja


 • V tretej lekcií začneme hľadať tvoj základný prirodzený stav a zdroj z ktorého sa odvíja myseľ a svet.
 • Zistíš, že to za čo si sa celý svoj život považoval/a vôbec nestojí na pevných základoch skutočnosti.


4. Objavenie skutočného JA


 • V tomto module sa ti začne otvárať skutočné poznanie tvojej esenciálnej prirodzenosti, ktorá je zdrojom nekonečného a večného bytia.
 • Koncepty, ktoré ti doteraz bránili v objavení skutočnosti sa začnú s ľahkosťou rozpúšťať.


5. Tajomstvo priestoru


 • V tejto lekcií objavíš tajomstvo jedného z najsilnejších konceptov na ktorých je založená naša viera v realitu a to priestor ako taký.
 • Cez vlastnú skúsenosť zažiješ jeho ilúzornosť a to úplne jednoduchou a prirodzenou formou.


6. Tajomstvo času


 • Šiesta lekcia o čase kompletne zmení tvoje vnímanie sveta ako si ho doteraz chápal.
 • Myseľ dostane silnú lekciu, ktorá preformátuje zažívanú skutočnosť akú si doteraz s časom mal/a.


7. Absolútno


 • Vyvrcholenie tvojej cesty sa ukončí rozbitím najsilnejšieho konceptu o vedomí ktorému verí 99.99 % ľudí na planéte.
 • A bude to veľmi prirodzený a logický dôsledok tvojho pochopenia.


8.-10. 3 špeciálne jogové meditácie


 • Posledné 3 lekcie kurzu prehĺbia a ukotvia tvoju skúsenosť s tým čo si v kurze pochopil/a a zažil/a.
 • Zosúladia tvoje pochopenie a prežívanie na pocitovej, vnemovej aj na telesnej úrovni.


Komu je Kurz Určený

 • Takzvaný duchovný hľadač - Je to ľudská bytosť, ktorá hľadá Pravdu, Osvietenie, Absolútno, Boha, proste niečo čo vnútorne cíti, že musí existovať a zároveň je neuspokojený vysvetleniami, ktoré mu ponúka bežná veda a náboženstvo
 • Staršia duša, ktorá začína chápať, že skutočné šťastie a naplnenie sa nenachádza vo vonkajšom svete, ale v ňom samom
 • Bytosť, ktorá má už celkom dosť odmeditované, má skúsenosti s relaxáciou a kontempláciou
 • Z pravidla sa nejedná o začiatočníka aj keď výnimka potvrdzuje pravidlo
 • Prečítal stohy kníh o osobnom rozvoji, navštívil už aj nejaké tie kurzy a nad videami rôznych guruov presedel hodiny
 • Je ochotný posunúť sa ďalej a opustiť svoje limitujúce presvedčenia
 • Tomu, ktorý je ochotný pripustiť, že predstava o sebe samom môže byť mylná

Komu Určený nie je

 • Začiatočníkovi, ktorý zatiaľ nemá žiadne skúsenosti s meditáciou
 • Čoveku, ktorému bežné vysvetlenie reality postačuje a nezamýšľa sa nad podstatou vecí
 • Tomu kto si myslí, že trvalé šťastie a naplnenie sa nachádza v takzvanom hmotnom svete

Ako postupovať

1. Prihlás sa na kurz


Prihlás sa na kurz. Vyplň svoje údaje a zaplať za kurz.

2. Zaregistruj sa


Po zaplatení platby ti emailom prídu prístupové údaje a inštrukcie ku kurzu.


3. Študuj


Máš prístup k celému kurzu a všetkým bonusom. Tvoja priama cesta sebapoznania sa môže začať.


Čo Kurz Obsahuje

VIDEO LEKCIE

7 video lekcií + 3 špeciálne meditácie priamo na tvojom zariadení.

AUDIO ZÁZNAM

Každú jednu lekciu máš k dispozícii aj v mp3 formáte na vypočutie.

EMAIL PODPORA

Emailová podpora počas celého kurzu. Opýtaj sa na akúkoľvek otázku. Budeme sa jej spolu venovať.

BONUSY

Bonusy v hodnote 900 eur získaš kúpou kurzu TerazBONUS 1 :

WORKBOOK

Pracovný 25 stranový workbook


BONUS 2 :

OSOBNÁ KONZULTÁCIA

Telefonická konzultácia 1:1


BONUS 3 :

KOMUNITA

Spoločná práca a zdieľanie

BONUS 1 :

Pracovný Workbook v hodnote 200 eurK dispozícii máš 25 stranový prehľadný pracovný workbook, ktorým si zjednodušíš a viac ujasníš svoju prácu.


Je navrhnutý tak, aby si svoju prácu v každej lekcii prehľadne zaznamenával/a a mohol/a si sa k nej hocikedy jednoducho vrátiť.

BONUS 2 :

5 Osobných individuálnych telefonických konzultácií počas kurzu v hodnote 700 eurPo každých dvoch lekciách máš možnosť využiť individuálnu telefonickú konzultáciu ohľadom tvojho kurzu. Dokopy máš k dispozícii 5 osobných konzultácii.


Budem ti osobne k dispozícií a venovať sa budeme otázkam, ktoré ti vzniknú. Preberieme spolu všetko tak, aby si všetkému dokonale porozumel/a.

BONUS 3 :

Budeš pridaný/á do online skupiny medzi ďalších účastníkov kurzu.Sila skupinovej práce a zdieľania medzi ostatnými účastníkmi kurzu bude pre teba podporou.


Budeš môcť spoločne zdieľať svoje pohľady a postup kurzom.


Čo sa v kurze naučíš ?

V tomto kurze budeš môcť zažiť cez vlastnú skúsenosť svoju skutočnú podstatu a nie len predstavu o tom, kto si myslíš, že si. Práve tieto predstavy, ktoré o sebe máme sú koreňom nedorozumení, útrap a utrpenia. Práve na takýchto iluzórnych predstavách budujeme celú svoju identitu, život a svet.

Postupne ťa krok po kroku prevediem týmto kurzom, ktorý odhalí tvoju esenciálnu prirodzenosť po ktorej každý z nás túži. Tá je zdrojom spokojnosti, šťastia a naplneného života.

Vladislav

Autor kurzu

Kto ťa Kurzom Bude SprevádzaťVladislav

Tvoj Spojenec Na Priamej CesteVladislav začal objavovať svoju duchovnú cestu prostredníctvom kníh vo veku 18 rokov v roku 1994. Objavil učenie českého mystika Františka Bardona, ktoré sa mu stalo motiváciou a prípravou na duchovnú školu sebapoznania v roku 2000 kde stretol svojho hlavného duchovného učiteľa. Toto štúdium sa stalo základom jeho duchovnej cesty sebapoznania.


Postupne začal objavovať učenia ďalších učiteľov ako napríklad Eduard Tomáš, Ramana Mahariši a Paul Brunton, ktorého dielo Skrytá náuka za Jógou na neho hlboko zapôsobilo a stalo sa základom jeho ďalšieho smerovania a objavovania skutočnej podstaty esenciálnej prirodzenosti našho JA.


V následujúcich rokoch strávil Vladislav všetko svoje úsilie študovaním náuky mentalizmu. Pravdu ktorú v štúdiu objavil silno otriasla jeho vnímaním sveta. Myšlienka, ktorá v ňom hlboko zarezonovala bol Bruntonov popis našho vnímania sveta.


"Nikdy nepoznávame panoramatický vonkajší svet sám o sebe. Vidíme tento svet len nehybnými okuliarmi zmyslových správ, ktoré o ňom dostávame. Nemôžeme ho priamo pozorovať. Priamo pozorujeme len mentálnu reakciu na naň, t.j. pozorujeme len samých seba! Bez toho že sme si uvedomili túto istotu a jednoduchú pravdu, žijeme vo dne v noci vo svete, ktorý pre nás vytvárajú vnemy. Všetko poznávame prostredníctvom súhrnu vnemov t.j. uvedomovaním si , ktoré je v nás vyvolávané prostredníctvom farieb, vôní, chutí, dotykov a zvukov, ktoré tvoria našu fyzickú skúsenosť a ktoré sú vo svojom základe skúsenosťou mysle. To čo vidíme, nie je vec sama o sebe, ale vec v našej mysli."


Štúdium mentaizmu priviedol Vladislava k učení non-duality.

Ako nadšenec pre duchovné poznanie založil v roku 2008 webový projekt sebapoznanie.sk, prostredníctvom ktorého inšpiroval širokú verejnosť v oblasti duchovného rozvoja a zdravia.


Jeho duchovná cesta ho zaviedla do krajín blízkeho východu, Ázie a Afriky kde pôsobil, zdokonaoval a prehlboval svoje štúdium.


Najväčšie duchovné prehĺbenie získal v Iránskom väzení, kde bol v roku 2013 uväznený a medzi Slovenskej paraglidingovej expedície tam prežil štvrť roka. Tento hraničný životný zážitok v ňom prehĺbil jeho vnútornú silu a potenciál.

V súčastnosti sú pre Vladislava inšpiráciou učitelia non-duality ako Rupert Spira či Jim Newman.


Balík kurzu s bonusmi, ktorý budeš mať k dispozícii počas jedného roka:


 • Video lekcie - 7 video lekcií + 3 dodatočné meditačné audio lekcie

v hodnote 9oo eur

 • Audio záznam - Audiozáznam je k dispozícií a je súčasťou každej jednej lekcie. Nie je poreba pozerať video

v hodnote 150eur

 • Emailová podpora - je súčasťou kurzu hneď od prvej lekcie kurzu Opýtaj sa akúkoľvek otázku

v hodnote 3oo eur

 • 25 stranový prehľadný pracovný workbook, ktorým si zjednodušíš a viac ujasníš svoju prácu

v hodnote 150 eur

 • Osobné konzultácie 1:1 - po každých dvoch lekciách máš možnosť využiť telefonickú konzultáciu - spolu 5 konzultácii

v hodnote 7oo eur

 • Podporná online skupina - účastníkov kurzu

k nezaplateniu

Spolu 2200 eur


Prihlás sa na Priamu Cestu k Sebapoznaniu DNES

videokurz + audiokurz + audiozáznam + emailová podpora + workbook + osobné konzultácie 1:1 + komunita

4 MESAČNÉ SPLÁTKY


187

/ mesačne


začni ešte dnes a zaplať za kurz Priama Cesta k Sebapoznaniu v 4 mesačných splátkach


Celková cena kurzu: 748


JEDNORÁZOVA INVESTÍCIA


697


začni online videokurz Priama Cesta k Sebapoznaniu jednorázovou platbou


Celková cena kurzu: 697


Bez Rizika

Ak z akéhokoľvek dôvodu nebudeš spokojný/á s kurzom môžeš požiadať o ich vrátenie 100 % platby až do 30 dní.

Bez otázok

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Rýchle odpovede na otázky, ktoré možno máš. Nenašiel/a si čo si hľadal? Napíš mi email.

Kedy sa kurz začína?

Hneď ako kurz uhradíš dostaneš odomňa email s prístupom. Potom je už len na tebe kedy s kurzom začneš.

Ako kurz funguje ?

Celý program kurzu je pripravený online formou. Po prihlásení prístupovými údajmi, ktoré ti pošlem získaš prístup ku kurzu. Kurz má 7 video lekcií s audio záznamom a 3 audio lekcie. Lekcie sa ti postupne budú odomykať pričom každá lekcia má svoj čas odomknutia. Záleží od jej náročnosti. Obsahom kurzu je aj meditačno-filozofická prax. Témy na seba vzájomne nadväzujú a vytvárajú určitý prepojený a komplexný balík. Zároveň aj každá téma samostatne vytvára hlboký vhľad do podstaty skutočnosti a bytia.

Spoločne sa ponoríme do každej z nich a následne cez svoju vlastnú jedinečnú skúsenosť budeš meditatívne túto pravdu prežívať.

Koľko mi kurz bude trvať ?

Je to veľmi individuálne. Daj si dostatok času na pochopenie a vstrebanie jednotlivých lekcií. Ak sa do kurzu ponoríš naozaj intenzívne tak zvládneš celý kurz za 4 mesiace. No odporúčam ti aby si si dal na kurz viac času. Je potrebný nie len na pochopenie ale hlavne na samotnú zážitkovo-skúsenostnú časť.

Môžem ísť vlastným tempom?

Áno. Každý sme individuálny a potrebujeme vlastné tempo. Budeš mať dostatok času na každú jednu lekciu.

Kedy budem môcť využiť aj bonusy ?

Bonusy budeš mať k dispozícií hneď od začiatku. Bonus osobná konzultácia sa ti otvorí po absolvovaní druhej lekcie kurzu. Po vzájomnom dohodnutí termínu sa ti budem osobne venovať a všetky otázky ktoré ti môžu vzniknúť si spoločne prejdeme a preberieme.

Ako dlho budem mať prístup ku kurzu ?

Máš dostatok času lebo prístup ku kurzu máš celý jeden rok.

EXTRA BONUS

3 veľké chyby, ktoré robia staré duše kvôli ktorým cítia prázdnotu a nenaplnenosť v živote.


A ako ich jednoducho prestať robiť

Zadaj svoje meno a email a získaj Ebook ZADARMO !

© 2008-2023 www.sebapoznanie.sk

Všetky práva vyhradené

Powered by