Ochrana osobných údajov

ČASŤ 1 -Čo budeme robiť s Vašimi údajmi?

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sebapoznanie.sk, spoločnosť GSC, s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 122/2013 v znení neskorších predpisov.

Chránime vaše údaje

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.

Náš obchod je umiestnený na webnode.sk Poskytujú nám on-line internetovú platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby pre Vás.
 webnode.sk  ukladá dáta na zabezpečenom servera za firewallom.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

ČASŤ 2 -K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodaniu tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať Vaše údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a pri vyplňovaní Vašej objednávky.

ČASŤ 2 - Súhlas

Keď nám poskytnete osobné údaje pre dokončenie objenávky, súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely spracovania objednávky.

E-mail marketing: S vaším dovolením, Vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a ďalších novinkách.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a GSC, s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

ČASŤ 3 -Čo je to súbor cookie?

Súbory "cookies" sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia či jeho pamäte. Tieto súbory nášmu webu umožňujú zaznamenať informácie o vašej návšteve, nastavenie vášho prehliadača, jazyk, ktorý preferujete a ďalšie informácie. Vaša budúca návšteva našich stránok tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac odpovedajúca vašim záujmom. Bez súborov cookies by prehliadanie nášho webu bolo oveľa zložitejšie. Tieto súbory nám okrem iného pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve vašim potrebám.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sebapoznanie.sk, spoločnosť GSC, s.r.o., vždy postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a najvyššími etickými štandardmi. Veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a spokojnosti návštevníkov našich webových stránok. Z tohto dôvodu dôsledne dbáme na ochranu vášho súkromia. Používanie cookie súborov nutne neznamená, že nám poskytujete vaše osobné údaje; avšak v prípade, kedy nám svoje osobné údaje poskytnete (napr. z dôvodu, aby sme vám mohli dodať vami objednané výrobky), môže dôjsť k prepojeniu vašich osobných údajov s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, avšak len za účelom skvalitnenia našej ponuky, ktorá tak bude viac odpovedať vašim individuálnym záujmom či potrebám. Vaše osobné údaje, samozrejme, chránime za použitia tých najmodernejších technológií a ďalším osobám či firmám ich dávame k dispozícii len v nevyhnutnom rozsahu (napr. dopravcom, ktorí vám doručujú náš tovar). V niektorých prípadoch nám ale poskytnutie vašich osobných údajov môže ukladať zákon.

ČASŤ 4 - Zmeny tejto zmluvy o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo meniť tieto zásady ochrany osobných údajov
kedykoľvek, preto je potrebné ich kontrolovať. Zmeny vchádzajú so platnosti ihneď po ich zverejnení na internetových stránkach. Ak urobíme podstatné zmeny tejto zmluvy, budeme vás informovať tu, že bola aktualizovaná.

Otázky a kontaktné informácie

Ak by ste chceli opraviť, zmeniť alebo odstrániť Vaše osobné údaje, ktoré o vás máme, zaregistrovať sa, poslať sťažnosť, alebo jednoducho chcete získať viac informácií kontaktujte nás: Kontaktná adresa
GSC, s.r.o.
Rajčianska 32 82107 Bratislava Emailová adresa: frigoskfrigosk@gmail.com

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen "VOP") predávajúceho GSC, s.r.o., IČ: 44952210, so sídlom Rajčianska 32, 82107, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 60609/B a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť firme GSC, s.r.o. súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

II. Záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@sebapoznanie.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

2. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo vrátiť tovar a teda odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný email o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky, doplnky stravy a pod.), potom je možné vrátiť tovar a od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar, odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo).

V prípade ak kupujúci zistí závadu tovaru po jeho otvorení alebo ak je tovar poškodený kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho najneskôr do 30 dní od uplynutia nákupu.

Ak do 30 dní po uplynutí od vášho nákupu, tovar nereklamujete, bohužiaľ nemôžeme ponúknuť vrátenie peňazí alebo výmenu.
Ak chcete uskutočniť svoju reklamáciu, požadujeme potvrdenie alebo doklad o kúpe.

Ako postupovať pri vrátení alebo výmene tovaru:

Zašlite nám email na zuskajarko@gmail.com

Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy zabezpečte aby nedošlo k znehodnoteniu tovaru a jeho pôvodných obalov, pri výrobkoch v sklennom obale zaistite, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od zmluvy, na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).Toto neplatí v prípade tovaru, ktorý je pokazený alebo je poškodenie zavinené treťou stranou.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Názov spoločnosti : GSC, s.r.o. e-shop www.sebapoznanie.sk
Ulica a číslo : Rajčianska 32
Mesto a PSČ : 82107, Bratislava
Štát : Slovenská republika
IČ: 44952210
DIČ: 2022893961

Kontaktujte zodpovednú osobu
Mgr. Vladislav Frigo email:frigoskfrigosk@gmail.com

3. Prijatie reklamácie
Akonáhle je vaša reklamácia prijatá a skontrolovaná, pošleme Vám e-mail, aby sme Vás informovali, že sme dostali vašu reklamáciu. Budeme Vás tiež informovať o schválení alebo zamietnutí vrátenia peňazí alebo výmene tovaru.
Ak sú schválené, potom budú spracované, a automaticky poslané na Váš účet.
V prípade výmeny tovaru Vám tovar vymeníme a pošleme hneď po spracovaní reklamácie.