O zakladateľovi


Vladislav začal objavovať svoju duchovnú cestu prostredníctvom kníh vo veku 18 rokov v roku 1994. Objavil učenie českého mystika Františka Bardona, ktoré sa mu stalo motiváciou a prípravou na duchovnú školu sebapoznania - Zostupného hierarchického paprsku ohnivého sveta stvorenia v roku 2000 kde stretol svojho hlavného duchovného učiteľa. Toto jeho štúdium sa stalo základom jeho duchovnej cesty sebapoznania. Postupne začal objavovať učenia ďalších učiteľov ako napríklad Eduard Tomáš, Ramana Mahariši a Paul Brunton, ktorého dielo Skrytá náuka za Jógou na neho hlboko zapôsobilo a stalo sa základom jeho ďalšieho smerovania a objavovania skutočnej podstaty esenciálnej prirodzenosti našho JA.

V následujúcich rokoch strávil Vladislav všetko svoje úsilie študovaním nauky mentalizmu. Pravdu ktorú v štúdiu objavil silno otriasla jeho vnímaním sveta. Myšlienka, ktorá v ňom hlboko zarezonovala bol Bruntonov popis našho vnímania sveta.

"Nikdy nepoznávame panoramatický vonkajší svet sám o sebe. Vidíme tento svet len nehybnými okuliarmi zmyslových správ, ktoré o ňom dostávame. Nemôžeme ho priamo pozorovať. Priamo pozorujeme len mentálnu reakciu na naň, t.j. pozorujeme len samých seba! Bez toho že sme si uvedomili túto istotu a jednoduchú pravdu, žijeme vo dne v noci vo svete, ktorý pre nás vytvárajú vnemy. Všetko poznávame prostredníctvom súhrnu vnemov t.j. uvedomovaním si , ktoré je v nás vyvolávané prostredníctvom farieb, vôní, chutí, dotykov a zvukov, ktoré tvoria našu fyzickú skúsenosť a ktoré sú vo svojom základe skúsenosťou mysle. To čo vidíme, nie je vec sama o sebe, ale vec v našej mysli."

Štúdium mentaizmu priviedol Vladislava k učení non-duality.

Ako nadšenec pre duchovné poznanie založil v roku 2008 webový projekt sebapoznanie.sk, prostredníctvom ktorého inšpiruje širokú verejnosť v oblasti duchovného rozvoja a zdravia.

Jeho duchovná cesta ho zaviedla na do krajín blízkeho východu, Ázie a Afriky kde pôsobil, zdokonaoval a prehlboval svoje štúdium.

Najväčšie duchovné prehĺbenie získal v Iránskom väzení, kde bol v roku 2013 neprávom uväznený a ako člen Slovenskej paraglidingovej expedície tam prežil štvrť roka. Tento hraničný životný zážitok v ňom prehĺbil jeho vnútornú silu a potenciál.

V súčastnosti sú pre Vladislava inšpiráciou učitelia non-duality ako Rupert Spira či Jim Newman.  

Napíšte mi

Kontaktujte ma prostredníctvom tohoto formuláru alebo priamo na moju emailovú adresu info@sebapoznanie.sk

E-mail:

info@sebapoznanie.sk

Sledujte Facebook