Zatočte s depresiou

24.08.2017

Depresia je strach, z opustenia. Depresia je obava z budúcej straty, pretože stále lipneme na strate, ktorú sme zažili v minulosti.

To nám bráni postupovať dopredu a radostne vítať život, pretože máme strach, že nás táto strata stretne znovu. Odmietame ísť ďalej a dôverovať prítomnosti a budúcnosti. Odmietame vložiť svoju vieru do čohokoľvek, pretože sa bojíme, že táto viera bude sklamaná a že prídeme o niečo dôležité.

Máme tento pocit: "Radšej nikdy nič nestratiť než milovať"

Odmietame sa pohnúť z miesta a vziať na seba riziko. Odmietame veriť, že život pre nás chystá niečo nové.

Uvedom si, že v tvojej depresií sa skrýva miesto zrodenia. Máš dostatok sily a viery aby si postúpil vpred. Keď sa zbavíš strát, príde nové zrodenie.

Chuck Spezzano