Metóda holandského ľadového muža odhalená

24.10.2017

Wim Hof je držiteľom 20 Guinessových rekordov za výdrž v extrémnych teplotách. Tim zdolal Everest a Kilimanjaro len v šortkách, komfortne pobudol hodiny v ľadovom kúpeli, bežal maratón v najvyššie položenej púšti pri teplote 50 stupňov Celzia bez jedla a vody. 

Wim je schopný tohto všetkého pomocou "Wim Hofovej Metódy" - technika dýchania, za pomoci ktorej je možné ovládať autonómne systémy ľudského tela. Nepochybne najzaujímavejším efektom Wim Hofovej Metódy je schopnosť vedome regulovať imunitný systém v boji proti ochoreniam. 

Náš imunitný systém hrá signifikantnú úlohu v boji proti skoro všetkým závažným chorobám, ktoré sužujú dnešnú spoločnosť, a nové možnosti vylepšenia funkcie imunitného systému, by nepochybne pomohli novým objavom dnešnej medicíny.

Wim momentálne pracuje so skupinou vedcov na univerzite, aby dokázal, že ktokoľvek je schopný dokázať všetky neobyčajné veci ako Wim. Wim vybral 12 účastníkov bez predchádzajúceho tréningu, ktorým počas týždňa dal potrebnú inštruktáž. Na konci týždňa, bola každému z participantov podaná injekcia obsahujúca baktériu, ktorá normálne spôsobuje náhlu nevoľnosť, zvracanie a horúčku trvajúcu niekoľko dní. 

Avšak za pomoci Wim Hofovej Metódy nebudú participanti pociťovať takmer nič (Wim predtým podstúpil tento experiment a okrem slabej bolesti hlavy nepociťoval žiadne iné symptómy). Wim sa nedávno zúčastnil workshopu s Valhalla Movement Group tímom a práve tu vysvetlil, že chce aby sa o jeho metóde dozvedelo čo najviac ľudí. Jeho vízia je svet bez akýchkoľvek chorôb. Bez ďalších okolkov - tu sú princípy Wim Hofovej metódy...

Wim Hofova metóda je podobná Tummo (čo znamená vnútorné teplo) Meditácii a Pranayama (jógové dýchanie). Aj napriek podobnostiam, je táto metóda niečím úplne odlišným. Hoci Wim študoval dlhé roky najmä jógu a meditáciu, táto technika pochádza z jeho termínu "studená a tvrdá povaha". Tým, že sa vystavil ťažkým podmienkam prírody, naučil sa odolávať extrémnym silám chladu, tepla s strachu. Ak sa teda správne naučíte túto techniku, budete schopný toho istého ako Wim.

Prvá časť je dychové cvičenie, ktoré môžeme prirovnať ku kontrolovanej hyperventilácii. Toto je samozrejme oxymoron. Hyperventilácia je niečo, čo sa deje mimovoľne. Predstavte si však dychovú časť bez akýchkoľvek stresových spúšťačov, ktoré ju zvyčajne spúšťajú. Cvičenie pozostáva zo zrýchleného dýchania, ktoré spôsobuje malátnosť a nadmerné okysličenie tela. Jedným s mechanizmov tejto techniky je úplné okysličenie krvi a buniek. Predtým ako sa vrhnete na skúšanie tejto metódy, uistite sa, že tak neurobíte:

1. Pod vodou
2. Počas šoférovania
3. Po stojačky
4. Bez povolenia vášho lekára

1. Pohodlne sa usaďte a zatvorte oči.

Sadnite si do meditačnej pozície, ktorá je pre vás najpohodlnejšia. Uistite sa, že sa môžete zhlboka nadýchnuť bez akýchkoľvek prekážok.
Zvyčajne sa odporúča robiť toto cvičenie hneď po prebudení, keďže váš žalúdok je prázdny.

2. Zahriatie

Zhlboka sa nadýchnite. Nadýchnite sa tak zhlboka, že pocítite jemný tlak v oblasti hrudníka. Chvíľu zadržte dych a potom vydýchnite všetok vzduch. Pri vdychovaní skúste vytlačiť z pľúc všetok vzduch. Na chvíľku zadržte dych a toto cvičenie zopakujte 15 krát.

3. 30 Silových dychov

Predstavte si, že nafukujete balón . Nadýchnite sa cez nos a vydýchnite ústami pomocou krátkych a silových výdychov. Pri výdychoch sa brucho sťahuje smerom dovnútra, naopak pri nádychu sa pohybuje smerom von. Snažte sa udržovať stabilné tempo a používať strednú časť tela, ktorá vám bude pomáhať pri dýchaní. Zatvorte oči a urobte to 6-krát, alternatívne až dovtedy kým pocítite, že vaše telo je nasýtené kyslíkom. Pri vykonávaní tohto cvičenia môžete pociťovať, že sa vám točí hlava, jemné tŕpnutie niektorých častí tela, alebo návaly energie v niektorých častiach tela.

4. Preskenujte svoje telo

Ponorte sa do svojho tela počas 30 silových dychov a buďte si toho čo najviac vedomí. Sledujte svoje vedomie ako prechádza hore a dolu celým telom a intuitívne cíťte, ktorým častiam tela chýba energia a ktoré časti jej majú dostatok, prípadne prebytok. Zamerajte sa na akékoľvek bloky v tele. Pokúste sa vyslať energiu, ktorú ste si vytvorili do týchto častí tela. Snažte sa ich čo najhlbšie uvoľniť. Je taktiež možné, že počas tejto fázy pocítite trasenie niektorých častí tela a uvoľnenie emočných blokád a tráum. Cíťte ako sa vám celé telo napĺňa teplom a láskou. Cíťte ako negativita horí a vyparuje sa vám z tela.

5. Zadržte dych

Po 30 silových dychoch, sa znovu nadýchnite a naplňte pľúca do maximálnej kapacity. Potom všetok vzduch v pľúcach zatlačte a zadržte ho v pľúcach čo najdlhšie. Uvoľnite sa a otvorte všetky energetické kanály v tele. Cíťte ako sa kyslík šíri vaším telom. Zadržte dych do doby keď sa dostaví reflex lapania po dychu na vrchu hrudníka.

6. Výdych a dýchanie na zotavenie

Vydýchnite do plnej kapacity. Cíťte ako sa vám rozšíril hrudník. Uvoľnite akékoľvek napätie v oblasti hrudného koša. Keď vydýchnete do plnej kapacity, zadržte ešte raz dych. Skloňte bradu bližšie k hrudníku a držte asi 15 sekúnd. Všimnite si ako môžete riadiť energiu svojím vedomím. Zamerajte sa na preskenovanie vášho tela, zvýšenú pozornosť venujte miestam, kde pociťujete napätie a blokády. Venujte pozornosť miestam kde je napätie najsilnejšie a nasmerujte energiu, ktorú ste vytvorili do tohto miesta.

Cíťte ako sa toto napätie uvoľňuje a tieto miesta sa pomaly napĺňajú svetlom. Obráťte svoju pozornosť dovnútra a dostaňte sa ešte hlbšieho štádia relaxácie a nechajte všetko ísť a plynúť. Vaše telo vie lepšie ako vy samy. Po 15 sekundách ste dokončili prvé kolo. Začnite jedným alebo dvoma kolami. Snažte sa toto cvičenie vykonávať denne a po niekoľkých dňoch pridajte ďalšie dve kolá. Keď sa budete cítiť komfortnejšie so zadržiavaním dychu môžete začať pridávať drobné cviky a strečing.

Cvičenie by ideálne malo trvať 15 minút alebo skúste urobiť 6 kôl. Avšak toto cvičenie môžete opakovať tak dlho ako vám to vyhovuje. Ak pocítite závrate alebo bolesť, ľahnite si na chrbát. Zľahka dýchajte a doporučuje sa skončiť toto cvičenie. Vyhraďte si aspoň 5 minút po tomto cvičení na relax a preskenujte svoje telo.


Zhrnutie:

1. 30 krát nafukovanie balóna.
2. Nádych do plna.
3. Výdych doplna a zadrž dych pokiaľ nezačneš lapať po dychu.
4. Nádych do plna a zadrž dych na 10-15 sekúnd.
5. Zopakujte až do skončenia cvičenia.
6. 5 minút relaxácia a preskenovanie tela.

Bonus

- pridajte kliky alebo pozície jógy počas toho ako zadržiavate dych, pokiaľ sa nedostaví reflex lapania po dychu. Zamerajte pozornosť na to, že ste silnejší bez dychu ako keby ste normálne dýchali.

- nabite sa energiou smerujúcou hore chrbticou, tým že zadržíte moola banda, zmrštením konečníka a pohlavného orgánu a ťahajte pupok hore a smerom k chrbtici.

- postavte sa do podrepu keď robíte balónové dýchanie. Predstavte si, že vydychujete oheň. Keď dokončíte cyklus balónového dýchania, snažte sa vytvoriť si energiu, ktorá prekoná bolesť.

Nevzdávajte sa ľahko a uvidíte ako ďaleko môžete zájsť so silou vôle. Vystavenie sa chladu po preskenovaní tela s predchádzajúceho cvičenia je vaše telo pripravené privítať chlad. Je veľmi dôležité, aby ste sa pokúsili čo najviac relaxovať, ponoriť sa do chladu a byť s ním jedno, až potom môže vaše telo spracovať signály a začať termogenézu. Ako hovorí Wim,

"Chlad je váš teplý priateľ !"

Studené sprchy

Ak ste začiatočníkom vo vystavovaní sa chladu, doporučuje sa začať studenými sprchami. Začnite nohami a postupujte smerom hore k hlave. Prvotný šok - trasenie a hyperventilácia sú normálne. Snažte sa byť pokojný a dýchať normálne. Zatvorte oči a snažte sa užívať si chlad. Ak pociťujete na tele nepríjemne pocity ako napr. silná triaška, tŕpnuca bolesť, čo najskôr sa presuňte do teplého prostredia. Keď skončíte so studenou sprchou, ešte raz si preskenujte telo a zamyslite sa nad tým čo pociťujete ešte predtým ako sa usušíte. Vystavovanie sa chladu funguje rovnako ako cvičenie, postupom času sa stanete silnejšími a odolnejšími.

Naše tepny sú obklopené malými svalmi, ktoré sa sťahujú keď telo príde do styku s chladom. Postupom času sa tieto svaly stávajú silnejšími ( podľa Wima len 1-2 týždne), čím sa naše tepny stávajú zdravšími a značne sa redukuje sila, ktorou musí srdce pumpovať krv do celého tela.

Časom môžete čas vystavovania sa chladu zvýšiť. Jedného dňa budete chlad pociťovať rovnako pohodlne ako nosenie vášho obľúbeného pyžama a teplú sprchu môžete úplne vynechať.
Všimnite si ako dobre sa cítite po studenej sprche v porovnaní s teplou. Po niekoľkých týždňoch studených spŕch môžete zvýšiť latku a vrhnúť sa na ľadový kúpeľ. Nachystajte si 2-3 vrecká ľadu a vložte ich do dopoly naplnenej vane. Počkajte kým sa ľad stopí, tak aby teplota dosiahla 10-12% stupňov celzia. Do vody môžete pridať niekoľko hrstí soli, aby ste tento proces urýchlili.

Rovnako ako pri studených sprchách snažte sa čo najviac uvoľniť. Začnite s 10 minútami a postupne čas strávený v ľadovom kúpeli navyšujte. Ak budete pociťovať nepríjemne pocity alebo bolesť okamžite s ľadového kúpeľa vyjdite. Aj po kúpeli preskenujte telo ešte predtým ako sa osprchujete.

Je úplne normálne ak budete pociťovať extrémny chlad krátko potom ako vyjdete zo studeného kúpeľa. Zahrejte sa šálkou teplého nespracovaného kakaa a ak je to možné choďte na krátku prechádzku, tak bude krv vo vašom tele lepšie prúdiť a ako bonus sa budete cítiť skvele. Majte prosím na pamäti, že ak sa rozhodnete vyskúšať tieto cvičenia robíte tak na vlastné riziko.

Vykonávanie niektorých s týchto cvičení pod vodou a počas šoférovania môže byť extrémne nebezpečné. V prípade otázok sa prosím poraďte s vašim lekárom.

preklad:Silvia Galapovská zdroj: highexistence.com

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Vzpomínám si na ten osudový den, 23.března 1953. Mnoho životů jsem se snažil - pracoval na sobě, usiloval, dělal, co bylo jenom možné - a k ničemu nedošlo. Nyní chápu, proč k ničemu nedošlo. Bariérou bylo samotné úsilí. Zábranou byl sám žebřík, po němž jsem šplhal. Překážkou bylo samotná potřeba hledat. To neznamená, že je toho možné dosáhnout bez...