Prichádza čas prebudenia. Začíname chápať to čo je naozaj dôležité.

07.08.2017

Niektorým sa sníva o šťastí, blohobyte, bohatstve, rodine či vysnívanom partnerovi iní snívajú o utrpení, bolesti, krivde a nešťastí. Milióny spiacich ľudí snívajú milióny snov. Nájdu sa aj takí, ktorí sa naučili svoje sny ovládať a snívajú o niečo vedomejšie ako ostatní. Pochopili pravidlá snových svetov a začali si sny vedome utvárať a riadiť.

Pochopili, že ich sny sa odohrávajú v ich vlastných mysliach, pochopili, že oni sú režisérmi svojich príbehov a začali iných spáčov využívať pre dosiahnutie svojich cieľov.

Vymysleli pravidlá podľa ktorých sa museli ostatní spáči začať riadiť. Zriadili takzvané manuály na snívanie a začali diktovať ostatným, ako môžu či nemôžu snívať. Oni sa stali tými, ktorí rozhodujú čo bude v snoch povolené a čo nie, čo bude v snoch možné a čo už nie. Stanovili hranice v rámci ktorých sa spiaci mohli pohybovať.

Časom sa stalo to že ostatní spáči uverili tejto malej skupine vyvolených a začali sa týmito ich pravidlami riadiť. Upadli do nevedomého sna spáčov, do sveta s obmedzenými pravidlami, upadli do sna malej skupiny spáčov, ktorých budeme nazývať snivci.

Raz za čas sa z tohoto hypnotického sna niekto prebudil. Vtedy mu skupina snivcov vysvetlila pravidlá a výhody a prijala ho medzi seba. Pochopil, že ak chce snívať sen podľa vlastných predstáv bude k tomu potrebovať energiu iných spáčov. A tak sa aj stalo. Tento prebudený sa stal jedným z mála a začal vytvárať svoje vlastné snové svety.

Úrovne snívania

Existovali rôzne úrovne snivcov. Starší riadili mladších. Takzvaní najstarší snivci, ktorí boli projektanti najstarších pravidiel riadili všetky úrovne snívania. Boli to bytosti ktorých totožnosť bola neznáma i niektorým z pokročilých snivcov. Najstarší pochopili, ako prví techniku utvárania svetov a programovania snov.

No raz za dlhú dobu sa z miliónov spáčov prebudil jeden, ktorí začal bez strachu rozprávať o svete ktorí nikto nepoznal rozprával o svete skutočnosti a slobody, rozprával o svete kde niet spiacich. Opisoval im ako všetci prepadli ilúzií snových svetov ako spia a že sú väzňami vo svete obmedzujúcich pravidiel. On im dokonca dal návod, ako sa zo snového sveta prebudiť a oslobodiť sa ako to urobil aj on.

Niektorí spáči ho nazvali prebudeným a bol pre nich inšpiráciou no niektorí ho mali za blázna. Snivci ho zosmiešňovali a vyhlásili za pomäteného. Niektorých prebudených snivci dokonca zavraždili pretože si mysleli že ohrozujú ich postavenie.

Kvôli chamtivosti a nenásytnosti snivcov sa postupom času čoraz viac spáčov začalo ocitať v zlých a ťažkých podmienkach. Začali strácať životnú energiu. Táto obrovská únava a odčerpanie sily sa stala zdrojom nespokojnosti a neposlušnosti. Čoraz viac spáčov začalo porušovať stanovené pravidlá. Nastal vzdor a vzbury. Nespokojnosť nakoniec vyústila do extrémov. Začalo sa s odstraňovaním snivcov. Nastala revolúcia a prevrat snového sveta.

Riadená ilúzia revolúcie

To o čom však obyčajní spáči nemali ani tušenia bola skutočnosť, že všetky tieto prevraty a revolúcie naplánovali samotní snivci. Snici vedeli, že časom k nespokojnosti príde a je dobré mať plán ako postupovať . A tak sa aj stalo. Snivcami bol vymyslený svet v ktorom si spáči myslia, že už nie sú snivcami ovládaní, že sú to oni samotní spáči ktorí ovládajú svoje sny a osud. Tento plán vyvolených vždy fungoval. To, že snivci dokázali svoje sny ovládať už veľmi dávno, vždy vedeli byť o krok dopredu pred obyčajnými spáčmi.

Vedeli v dostatočnom predstihu navrhnúť nový sen s ich pravidlami. O tejto ich schopnosti spáči nevedeli . Mysleli si, že zmeny sveta a pravidiel bol ich vlastný výmysel a pociťovali uspokojenie. Takýto postup fungoval snivcom veľmi dlho. Rovnaký scenár opakovali zas a znovu. To s čím snivci počítali a ako vedeli spáčov vždy oklamať bola taktika v schopnosti predvídať, ako sa spáči v kritických situáciach zachovajú. Dokázali presne určiť po čom spáči najviac túžia a navrhnúť sen tak, aby vyhovel ich prianiam. Navrhli sen, ktorý sa presne takto javil no samozrejme zasa v rámci ich pravidiel a podmienok.

Tvorivé myslenie

To s čím však mali vždy snivci problém a c čím si nevedeli dať rady, bola slobodná vôľa, možnosť rozhodovania a tvorivá myšlienka jednotlivých spáčov. Vždy počítali len s logickými rozhodnutiami každého spáča. Vedeli, že sa spáči rozhodujú na základe výhodnosti a prospešnosti a na základe tejto premisy vedeli navrhovať nové a nové sny. Tak isto vždy počítali s odporom bojom proti nim samotným. S touto energiou odporu a boju vedeli potom snivci pracovať a navrhovať riešenia ďalších snov a nové scenáre vývoja.

To s čím snivci nevedeli pracovať a s čím nepočítali bola schopnosť iného - tvorivého myslenia tvorivej myšlienky a rozhodnutia nie na základe logiky a výhodnosti, ale na základe rozhodnutia bez osobného prospechu.

Práve túto tvorivú myšlienku a toto rozhodnutie snivci vďaka svojej chamtivosti a osobnej prospešnosti stratili. To čo tiež nemali bola schopnosť tvorivej spolupráce. Snivci síce spolupracovali, ale vždy len na základe osobnej výhodnosti. To s čím nedokázali kalkulovať bola schopnosť spolupráce na základe altruizmu. Toto v ich rovnici navrhovania snov neexistovalo.

S takouto premisou nedokázali pracovať.Postupne sa začalo prebúdzať čoraz viac spáčov so schopnosťou tvorivej myšlienky bez osobného prospechu a vypočítavosti a začalo pomáhať ďalším spiacim v prebudení. Ich tvorivá spolupráca bez odporu a boja proti snivcom sa začala šíriť geometrickým radom. Časom sa už vôbec nedávala pozornosť a negatívna energia žiadnym snivcom. To čomu sa nevenuje pozornosť to prestáva existovať.

Rozpad kolektívneho snu

Postupne sa myšlienka tvorivej spolupráce, sily osobného rozhodnutia bez vypočítavosti stala tak silnou, že sa kolektívny sen starých snivcov začal rozpadať. Proste nemal dostatok energie na svoju existenciu. Sen v sne, ktorý existoval po celé veky sa začal strácať a úplne sa naň začalo zabúdať. Časom sa o tomto svete hovorí len ako o legende pár naivných snivcov, ktorí si mysleli, že bude trvať naveky.

Teraz sa o tomto svete snov rozprávajú rozprávky malým deťom , ktoré sa s úsmevom na tvári čudujú, že ako to niekedy pred dávnymi vekmi bolo možné, že ľudia nepoznali skutočný svet a pravdu a dokázali prespať celý svoj život len preto, že uverili snu niekoho iného.

Vladislav Frigo