"Fyzika se neposune dál, dokud nepochopí, co je to vědomí" Roger Penrose - Kvantový fzyik

06.12.2019

"Samozřejmě souhlasím s tím, že realita, jak ji vnímáme smyslově, je, jaká je. To by asi nebylo rozumné zpochybňovat. Otázka ale je, jak ten vjem reality vzniká. A tudíž: co realita opravdu je," zamýšlí se v úvodu Nočního Mikrofóra kvantový fyzik Jan Rak.

"Dřív se objektivní realita, to tam venku, považovalo za nezpochybnitelné," rekapituluje fyzik princip tzv. duality. "Počítalo se, že já jsem pozorovatel oddělený od toho, co pozoruji. Ale kvantová fyzika tenhle obraz více méně podkopala."

Existujeme jen tady a teď, minulost a budoucnost je trochu iluze, říká vědec z CERNu

"Už na začátku 20. století se objevily první záhadné jevy v oblasti kvantové fyziky. A ukázalo se, že podstatnou roli v tom, co pozorujeme, hraje naše vědomí." Jenže co je vědomí a jakým způsobem se podílí na mentálním obrazu, který všichni vnímáme?

"Roger Penrose (na snímku) napsal, že fyzika se neposune dál, dokud nepochopí, co je to vědomí, a dokud se fyzikům nepodaří nějakým způsobem zaintegrovat pojem vědomí do svých rovnic a popisu toho, jak svět funguje," vysvětluje kvantový fyzik.

Naše vědomí jako hologram

Rak navrhuje inspirovat se u holografické fotografie. "Normální fotografie je dvojdimenzionální obraz, na kterém vidíte obraz přímo zachycený. Kdežto v holografické fotografii nic nevidíte. Je to interferenční obrazec s mnoha kvantovými vlnami."

"Iluze třídimenzionálního obrazce se vytvoří, až když ho osvítíte laserovým paprskem, koherentním světlem. A nějakým takovým způsobem by mohl fungovat mozek nebo vědomí jakékoli bytosti."

"Vědomí je tedy světlo, které ozařuje interferenční obrazec elektrochemických signálů v mozku a tím vzniká holografický obraz skutečné reality," vysvětluje Jan Rak moderátorovi Petru Rajchertovi.

"Spousta odborníků se domnívá, že vědomí má dva aspekty. Jeden je to, co myslí, co vytváří vibrace v mozku. A druhý je to, co to pozoruje, čisté světlo, které interferuje s vibračním obrazcem v mozku. A tím vzniká mentální obraz, které to vědomí pozoruje."


Zdroje: Český Rozhlas, DVTV