Einstein poznal tajomstvo - napísal ho do listu svojej dcére

10.10.2017

Koncom roku 1980 Lieserl, dcéra slávneho génia venovala 1400 listov, písaných Albertom Einsteinom, Hebrejskej univerzite s príkazom nepublikovať ich, kým neubehne dvadsať rokov od jej smrti. Toto je preklad jedného z nich...

List pre Lieserl Einstein:

"Keď som navrhol teóriu relativity, veľmi málo ľudí ma pochopilo a to, čo odhalím a prinesiem ľudstvu teraz, sa tiež stretne s nepochopením a s predsudkami sveta.

Žiadam ťa, aby si chránila listy, ako dlho bude potrebné. Roky, dekády, kým sa spoločnosť nevyvinie na takú úroveň, aby akceptovala to, čo vysvetľujem nižšie.

Existuje extrémne mocná sila, pre ktorú zatiaľ veda neobjavila formálne vysvetlenie. Je to sila, ktorá zahŕňa a riadi všetky ostatné sily a dokonca je obsiahnutá vo všetkých fenoménoch, ktoré operujú vo vesmíre, ale napriek tomu sme ju nedokázali identifikovať. Táto univerzálna sila je všeobjímajúca láska.

Keď vedci hľadali spojujúcu teóriu vesmíru, zabudli na najmocnejšiu, neviditeľnú silu. Láska je svetlo, ktoré osvetľuje tých, čo ho dávajú a dostávajú. Láska je gravitácia, pretože spôsobuje, že sú niektorí ľudia priťahovaní k ostatným. Láska je sila, pretože násobí to najlepšie, čo je v nás a dovoľuje ľudstvu nevyčerpať sa svojím slepým sebectvom. Láska odkrýva a odhaľuje. Pre lásku žijeme a zomierame. Láska je Boh a Boh je Láska.

Táto sila všetko vysvetľuje a dáva životu zmysel. Je to premenná, ktorú sme príliš dlho ignorovali možno preto, že sa lásky bojíme, pretože je to energia vo vesmíre, ktorú sa človek nenaučil podriadiť svojej vôli.

Aby som lásku urobil viditeľnou, proste som zamenil hodnotu vo svojej najslávnejšej rovnici. Ak by sme namiesto E = mc2 akceptovali, že energia k vyliečeniu sveta môže byť získaná prostredníctvom lásky vynásobenej druhou mocninou rýchlosti svetla, došli by sme k záveru, že láska je najsilnejšia existujúca sila, pretože nemá žiadny limit.

Po zlyhaní ľudstva v snahe kontrolovať ostatné sily vesmíru, ktoré sa tak otočili proti nám, je veľmi urgentné, aby sme sami seba naplnili iným druhom energie...

Ak chceme, aby náš živočíšny druh prežil, ak chceme nájsť zmysel života, ak chceme zachrániť svet a každú živú bytosť, ktorá ho obýva, láska je tou odpoveďou.

Možno zatiaľ nie sme pripravení postaviť bombu lásky, zariadenie dosť silné na zničenie všetkej nenávisti, sebectva a chamtivosti, na zničenie vlastností, ktoré devastujú zem.

Avšak, každá individualita so sebou vo vnútri nosí malý generátor lásky, ktorého energia čaká na vypustenie do sveta.

Ak sa naučíme túto vesmírnu energiu dávať a dostávať, drahá Lieserl, potvrdíme tak, že láska zvíťazí nad všetkým, je schopná presiahnuť všetko a nič, pretože láska je kvintesenciou (podstatou) života.

Hlboko ľutujem svoju neschopnosť vyjadriť to, čo je v mojom srdci, ktoré pre teba ticho bije po celý môj život. Možno je už neskoro sa ospravedlňovať, ale pretože čas je relatívny, potrebujem ti povedať, že ťa milujem a vďaka tebe som sa dostal k ultimátnej odpovedi!"

Tvoj otec,

Albert Einstein

  Ako Budha a iní veľkí majstri uskutočnili osvietenie

  Vždy existuje cesta, vždy existuje smer, vždy existuje východisko

  Sebapoznanie

  Prečítal si už desiatky kníh o osobnom rozvoji a spiritualite a absolvoval si už niekoľko kurzov ? Skúšal si dokonca meditovať, ale presne nevieš ako na to? Cítiš, že existuje hlbšia pravda o svete a o tebe samotnom a chcel by si ju preskúmať?

  Sebarealizácia

  Cítiš, že máš na tomto svete nejaké poslanie no presne nevieš aké ? Chodíš do práce ktorá ťa veľmi nenapĺňa a máš pocit, že by si chcel robiť niečo iné len nevieš čo to presne je ?

  Vzťahy

  V tvojom vzťahovom živote si sa zasekol/la v určitej situácií z ktorej nevidíš východisko a priťahuješ si stále podobných partnerov ako predtým? Máš pocit, že vo vzťahu nerastieš a chcel/la by si to zmeiť?

  Najnovšie články na našom blogu

  Prečítajte si, čo je nové
   

  Vzpomínám si na ten osudový den, 23.března 1953. Mnoho životů jsem se snažil - pracoval na sobě, usiloval, dělal, co bylo jenom možné - a k ničemu nedošlo. Nyní chápu, proč k ničemu nedošlo. Bariérou bylo samotné úsilí. Zábranou byl sám žebřík, po němž jsem šplhal. Překážkou bylo samotná potřeba hledat. To neznamená, že je toho možné dosáhnout bez...