7 princípov rebelskej mysle, ktoré môžu zmeniť vašu realitu

24.11.2017

Nemusíte byť géniom, aby ste boli kreatívny, ale musíte byť kreatívny, aby ste boli géniom. Nemusíte byť úžasný, aby ste nenapodobňovali iných. Nesmiete napodobňovať, aby ste boli úžasný.

"Talent dosiahne cieľ, ktorý nikto iný nemôže dosiahnuť. Génius dosiahne cieľ, ktorý nikto iný nevidí." Arthur Schopenhauer 

Ak chceme byť úžasným géniom, alebo aspoň snažiť sa byť jedinečný, mali by sme sa snažiť byť viac kreatívny a menej napodobňovať. Jednoduchšie sa to však hovorí ako uskutočňuje. Ale, ako povedal Baruch Spinoza, "Všetky vynikajúce veci sú také náročné, ako sú zriedkavé".

Nasledujúce stavy mysle vyššej úrovne sú nástroje, ktoré môžeme používať na to, aby sme využívali trochu viac kreativity a do našich životov priniesli trochu menej napodobňovania.

Ako povedal veľký Ralph Waldo Emerson,

"V mysli géniov nájdeme zas a znova naše vlastné zanedbané myšlienky".

1.) Alchymizujte to dovtedy, kým to nezmeníte

"Ak chcete byť človek, musíte byť prístupný na prijatie rizík. Ak chcete byť odvážny človek, musíte byť v tom dobrý." Jonathan Lear

Jedná sa o hru s frázou "napodobujte to, dokým to nedosiahnete". Ale alchymizujte to až dovtedy, kým to nezmeníte ešte na hlbšej úrovni. Alchýmia znamená transformáciu. Keď sme odvážni a zároveň máme strach tak praktizujeme emocionálnu alchýmiu. Je to menej o napodobňovaní a viac o tom, že sme proaktívne zaujali zdravší spôsob, zatiaľ čo si stále ctíme náš emocionálny stav.

Predstavte si hasiča, ktorý stojí na najvyššom poschodí v horiacej budove s dieťaťom v náručí. Bol by blázon, ak aby sa nebál pekla. Jeho strach je v konečnom dôsledku prirodzenou a správnou reakciou na túto smrteľnú situáciu. Ak však napriek strachu nebude konať odvážne, potom dieťa zomrie. Takže strach cítiť musí no potom musí konať s odvahou, aby urobil správnu vec a zachránil dieťa.

Toto je možné aplikovať takmer na akúkoľvek emocionálne ladenú situáciu. Cítite strach, konajte s odvahou. Cítite silný hnev, konajte s humorom. Cítite smútok, konajte s vytrvalosťou. Cítite žiarlivosť, konajte s veľkoryso. Cítite sa neisto, konajte s dôverou. Táto transformačná alchýmia je tá správna činnosť. Dôvera nakoniec plodí brilantnosť.

2.) Premeňte rany na múdrosť

"Prvé, čo je dôležité mať na pamäti je to, že šaman je viac ako len chorý človek alebo blázon. Je to chorý človek, ktorý vyliečil sám seba, ktorý je vyliečený a ktorý musí praktizovať šamanstvo, aby zostal zdravý."                                                   Terence McKenna

Ak chceme skutočne žiť plnohodnotne, musíme sa otvoriť, aby sme si mohli uvedomiť svoje bolesti. Schopnosť mať skutočný vzťah k životu predstavuje odvahu čeliť predchádzajúcim ranám na srdci a schopnosť kultivovať a zdokonaľovať túto bolesť do múdrosti. Tak či onak, bolesť a rany na srdci zostanú. Otázka znie, či máme odvahu im čeliť a pretvárať ich na niečo, čo dokáže zdokonaliť našu dušu, alebo ich necháme tak a riskujeme to, že zožerú našu dušu.

Ak ich budeme naďalej ignorovať alebo potláčať, môžu sa premeniť na temnú energiu. Ak sa ich však naučíme rešpektovať také aké sú, prijmeme ich tak potom bude mať toto prijatie potenciál premeniť našich démonov na diamanty.

Je to niečo podobné ako zmeniť naše prekážky na odrazové mostíky. Je to istý druh gréckej ataraxie zmiešaný so stoickým optimizmom, ktorý nás prenáša cez ťažkosti, ktoré nemôžeme ovládať a do posvätného priestoru, kde môžeme byť aktívnejší a byť zapojení do toho, čo môžeme kontrolovať: Otázkou je aký postoj zaujmeme k nášmu utrpeniu ?

Zenové príslovie hovorí, "Prekážkou je cesta".

3.) Zbavte sa všetkého

Kto dosiahne víťazstvo nad inými, je silný. No kto zvíťazí nad sebou samým, je všemocný" Lao-c' 

Okrem meditácie, okrem zbavenia sa rušivého existuje aj stav intenzívnej osamelosti, v ktorom ste úplne izolovaný od všetkých vrstiev podmienenosti. A priamo v tomto stave ste schopní si plne uvedomiť silu spojenia so všetkým.

V tomto stave sa zbavíte všetkých nadbytočných závislostí. Zistíte, že ste spojení so všetkým a všetko je spojené s vami.

Pri tomto zbavení sa všetkého sa jednanie zmení na "osvietené". Práve tým, že nezasvätené ego zbavíte pripútanosti k dosahovaniu úspechu. Je to hlboké uvedomenie si toho, že osvietenie nie je o tom, že sa stanete niečím. Je to o tom, že sa zbavíte všetkého, aby ste zažili stav autenticity. V tomto stave autentického uvedomenia je ego zasväcované dušou.

Zbavenie sa všetkého je spôsob ako sa neintuitívne stať všetkým pomocou určitého zvratu. Zvrat sa stane vedomím. Aj keď je vedomie nezávislé, dôležité je v tomto stave povznášajúce pozorovanie, ktoré skôr len interpretuje, než aby súdilo. Niekto to nazýva nemyseľ. Niekto to nazýva satori. Niekto to nazýva ataraxia. Tak alebo onak, zbavenie sa všetkého vytrháva nezasvätené ego z rovnováhy a potom ho zmení na zasvätené ego, ktoré využíva dušu ako nástroj na pôsobenie povzneseného stavu vedomia. Z tohto povzneseného stavu autenticity si uvedomíme hlbokú vzájomnú závislosť a to, že všetko je vzájomne prepojené.

4.) Rozdávanie rán sebe samému

Je rozumný muž ten, ktorý môže mať vo svojom srdci tragédiu a vo svojej hlave komédiu." G.K. Chesterton

Rozdávanie rán je aktom odvahy amerických domorodcov kvôli získaniu prestíže v boji prostredníctvom sociálneho vyrovnávacieho mechanizmu hanby. Bojovník rozdávajúci rany je osoba, ktorá získava prestíž pomocou neobvyklých činov statočnosti tvárou v tvár strachu. Pri rozdávaní rán sa vyžaduje nebezpečenstvo a riziko, a možno ho zaznamenať zasiahnutím (zahanbením) nepriateľa počas boja a následným útekom, aby bol bojovník sám zasiahnutý.

Pri tomto stave mysle je rozdávanie rán metaforou nebezpečného a humorného šokovania seba samého a nášho blízkeho človeka na dosiahnutie bdelosti tým, že sa sami seba neustále pýtame. Je to spôsob, ako skrývať náš strach a istoty, a vystaviť ich pár úderom našou bojovou palicou.

Keď rozdávame rany sami sebe, rozdávame rany tomu, čo je v nás nezdravé, hanebné a egoistické. Rozdávame rany tomu, čo je v našom svetonázore skostnatené a dogmatické. Ak rozdávame rany strachu, lenivosti, narcizmu a extrémizmu, robíme to tak, aby sa mohla objaviť vitalita, odvážne činy a rozmanitosť, aby sme mohli, ako hovorí Thoreau, "žiť s úmyslom".

Revolúcia začína od seba. Ak budete rozdávať rany sami sebe, mohli by ste získať právo rozdávať rany aj ostatným. Vlastne pri dostatočnej praxi by ste mohli získať právo rozdávať rany aj samotnému osvieteniu.

5.) Praktizujte anti-weltanschauung dynamiku (anti-názorovú dynamiku)

"Najväčšie a najdôležitejšie problémy života sú v istom zmysle neriešiteľné. Nemôžu byť nikdy vyriešené a budú len prerastať." Carl Jung

Toto je možno najpozoruhodnejší stav mysle v tomto zozname. Najmä vo svete, ktorý sa pomaly uzatvára do seba kvôli nekontrolovateľnej xenofóbii a rozdeľujúcej paranoji. David Kahneman povedal, "Môžeme byť slepí k očividnému a sme tiež slepí k našej slepote". Anti-weltanschauung dynamika je nástroj, ktorý nám pomáha vidieť našu vštiepenú slepotu.

Weltanschauung je nemecké slovo pre svetonázor. Tak ako si môžeme pomôcť pri boji proti nášmu svetonázoru? Je to spôsob, ako spochybňovať a rozširovať našu perspektívu tým, že sa najprv zamyslíme nad našim súčasným pohľadom na svet nemilosrdným sebahodnotením a potom sa zabávame myšlienkou ako je to z opačnej strany. Týmto spôsobom by sme mohli dospieť k otvorenejšiemu a empatickému pochopeniu sveta a ostatných.

Konečným cieľom anti-názorovej dynamiky je dosiahnuť stav širšieho zmýšľania podobne ako samotná príroda, aby sme sa mohli pozerať na svet holistickým celostným pohľadom. Je to druh empatickej "metamorality" (Joshua Greene), ktorá rozpoznáva, že skupiny ľudí s konfliktnými ideálmi môžu stále žiť spolu dovtedy, kým je zachovaná sloboda. Anti-weltanschauung dynamika rieši konflikt medzi ľuďmi s rôznymi ideologickými dispozíciami tým, že odhalí, že márnosť ľudského stavu je v tom, že sa neustále mení a nikdy nie je stabilný.

Vyzbrojený touto jedinečnou charakteristikou metamorálnej empatie môže byť napravený rozkol medzi prírodou a psychikou, a medzi sebou a inými. Možno neexistuje väčšie premostenie ako schopnosť medzi-kultúrneho a medzi-spoločenského pohľadu z druhej strany a pokúšanie sa vidieť veci tak, ako ich vidia iní.

6.) Praktizujte prometeovskú odvahu

"Radšej by som bol pripútaný k tejto skale, ako byť poslušným služobníkom bohov." Prometheus

Môžete to tiež nazvať dionysiánskou neposlušnosťou. Kľúčom je odvaha vrhnúť sa do zakázaného (proti pravidlám / zákonom) s cieľom objaviť, napriek autorite, skryté, inak nedosiahnuteľné tajomstvá. Nebuď poslušný !

Ako povedal Vladimir Nabokov, "Zvedavosť je nepodriadenosť v jej najčistejšej forme".

Prostredníctvom takejto všetečnej nepodriadenosti sa uskutočňuje hlboká zmena a autorita je nakoniec kontrolovaná a vyvážená. Je to spôsob, ako sa vzoprieť "Bohu". Bez ohľadu na to, akú má Boh formu: rodičia, učitelia, policajti, sudcovia, prezidenti, králi alebo dokonca sám Boh.

Prometeovský inovátor je príkladom odlišného myslenia, odchyľujúceho sa od obvyklého, s cieľom objaviť mimoriadné. Vďaka prometeovskej odvahe sa stanete "divergentným" ako Beatrice Prior vo filme Divergencia alebo "Jediným" ako Neo vo filme Matrix. Príkladom v skutočnom živote je Edward Snowden, ktorý sa vzoprel agentúre NSA. Má tu bezstarostnú odvahu Tylera Durdena a hovorí, "Vyvíjajme sa. Nech úlomky padajú kde môžu".

Prometeovská odvaha hľadí "Bohu" priamo do tváre a svojim neohrozeným "pokrovým výrazom" vyvoláva klam. Náhle sa pozície vymenia. Máte v rukách všetky karty. Vždy ste mali. A kráľovský flush, ktorý odhaľujete, je trikom vašej odvahy šikovnosti mysle. Boh je podvedený a tromfnutý, a ako pri Prometeovi, peniaze (dar poznania) ktoré vyhráte, sa stávajú ohňom, ktorý ste ukradli. Stojí to za to.

7.) Venujte sa veľkému Tajomstvu cez sebaprekonanie (Kozmický heroizmus)

"Ak si potrebujete vizualizovať dušu, predstavte si niečo medzi vytím vlka, fotónom a kvapkaním tmavej melasy. No čo môžem s istotou povedať čo je, je to balík informácií. Je to program, časť hyper-priestorového softvéru navrhnutého explicitne na prepojenie s Tajomstvom. Nemám na mysli tajomstvo s malým, ale Tajomstvo s veľkým T. To, ktoré sa nedá nikdy vyriešiť." Tom Robbins

Najlepší spôsob, ako sa zaoberať veľkým Tajomstvom, je hlboká osamelosť a meditácia.

Druh kozmickej katarzie vychádza z vytvárania týchto nových foriem odvahy a vytrvalosti, ktoré majú potenciál meniť samotný život do formy umenia. Umenie prekonávania samého seba, neustáleho prekonávania nemenného a skostnateného vlastného ja tým, že sa stotožníme s flexibilným a adaptabilným ja, je druhom kozmickej katarzie, ktorá môže viesť k kozmickému heroizmu.

Kozmický heroizmus je horlivým vedomím našej potreby potvrdzovať si osobný zmysel pre hodnotu v kozmickom systéme prostredníctvom vlastných tvorivých príspevkov, aby sme sa vyrovnali so strachom zo smrti. Po dosiahnutí stavu úcty a údivu cez hlbokú meditáciu a osamelosť, kozmický hrdina, ktorý praktizuje umenie prekonávania samého seba, sa naučil, ako transformovať závislosť na nezávislosť. Mimo zakukleného rozpadnutého kultúrneho ja (spoluzávislosť) sa objavuje tajomné vnútorné ja (nezávislosť), ktoré túži po kozmickom heroizme (vzájomnej závislosti) prostredníctvom dôsledného a tvorivého procesu prekonávania samého seba.

preklad: Miroslav Benian, zdroj: https://themindunleashed.com/

Prečo ľudia trpia

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Vzpomínám si na ten osudový den, 23.března 1953. Mnoho životů jsem se snažil - pracoval na sobě, usiloval, dělal, co bylo jenom možné - a k ničemu nedošlo. Nyní chápu, proč k ničemu nedošlo. Bariérou bylo samotné úsilí. Zábranou byl sám žebřík, po němž jsem šplhal. Překážkou bylo samotná potřeba hledat. To neznamená, že je toho možné dosáhnout bez...