21 masiek ega spôsobujúcich emocionálne utrpenie

09.11.2017

Mahajrya je jednou z budhistických tradícii,  ktorá sa zakladá na učeniach rôznych spirituálnych praktík. 

Jednou zo základných myšlienok je uvoľňovanie utrpenia pomocou procesu, ktorý sa nazýva emocionálna integrácia. Toto je proces, ktorý sa zameriava na vedomé upriamenie pozornosti, na tie aspekty nás samých, ktoré nám prinášajú pocit úzkosti. Pozorovaním našich pút a emócii možno efekt týchto pocitov na našu myseľ oslabiť.

Takýto postup si vyžaduje prevzatie úplnej zodpovednosti za naše emócie, predstavy a viery, a tak umožniť vyriešiť tie zásadné problémy, z ktorých pramenia všetky egoistické formy správania.

Zatiaľ čo, predpoklad praxe je neuveriteľne jednoduchý, pre niektorých z nás môže byť extrémne ťažké sedieť vo svojom vlastnom strachu a čeliť mu, bez toho aby sme sa pokúšali zmeniť minulosť, alebo odstrániť tento samotný strach. Mali by sme ho len pozorovať a vziať na vedomie ako sa cítime.

Maha má širokú škálu techník, ktoré pomáhajú účinne integrovať tieto emócie v priebehu času. Hlavným princípom je, že naše vedomie vytvorilo ilúziu utrpenia a naše utrpenie bude prameniť z toho istého vedomia, pokým to nezmeníme.

Šťastná tvár

Jedným z hlavných komponentov emocionálnej integrácie je technika, ktorá sa nazýva " šťastná tvár". Toto je prax pociťovania, skúmania a uvažovania o šťastí, z jediného dôvodu a tým je naše vlastné rozhodnutie. Hlavnou myšlienkou tejto praktiky je, že si príliš často vytvárame pocity utrpenia, a to len preto lebo sa príliš často zameriavame len na naše utrpenie, ale naopak ak sa rozhodneme na chvíľku zastaviť a začať uvažovať o šťastí, vytvoríme viac šťastia.

Ak sa rozhodneme ísť cestou emocionálnej integrácie je dôležité, aby sme sa oboznámili s touto technikou, pretože vyrovnáva emocionálne spektrum, ktoré budeme zažívať. Po potápaní sa do pocitu strachu je veľmi dôležité, aby sme na chvíľku zastavili a znova sa cítili šťastní, a to tak že sa na šťastie zameriame. 

Začnite tým, že si sadnete do komfortnej polohy a zhlboka dýchajte. Môžete si predstaviť, že každá jedna bunka vášho tela je žiarivá, usmievajúca sa šťastná tvár. Vaše orgány sú taktiež šťastnými tvárami, pumpujúce šťastnú krv do vašich šťastných žíl. Každý jeden z vašich aspektov je žiariacou, usmievavou tvárou a všetky tieto aspekty navzájom spolupracujú, aby Vás udržali nažive a šťastnými. Počas tejto meditácie nie ste šťastní pre to čo vlastníte, kvôli svojmu partnerovi, alebo práci, ale jednoducho pre to že sa rozhodnete zamerať na pocit šťastia.

Čo vlastne znamená cítiť sa šťastný? Sedieť s pocitom šťastia, za ktorým nie je žiadny iný dôvod ako to, že chcete a to preto že sa na to zameriavate.

Maha tiež vysvetľuje, že ak ste šťastní kvôli svojmu domu, hmotnému majetku, alebo sociálnemu stavu, zažijete utrpenie ak o tieto veci prídete. Skutočné šťastie pochádza z vnútorného pokoja v každom z nás. Zatiaľ čo sa stále môžeme tešiť z materiálnych vecí, ktoré máme vo svojom živote, je dôležité, aby sa naše šťastie neviazalo na materiálne veci, a aby sme si dokázali udržať šťastie aj po tom ako sú tieto materiálne vecí od nás odňaté. Ak si dokážete udržať pocit skutočného šťastia, bez akéhokoľvek vonkajšieho dôvodu, bez toho aby sa pocit šťastia viazal na vaše myšlienky, môžete sa ponoriť do štúdie 21 másk ega.

Ak práve začínate s touto praxou, skúste meditovať 10-20 minút denne na každú masku, venujte tri dni na jednu masku a nezabudnite tiež na prax šťastnej tváre, ktorú by ste mali praktizovať po každej meditácii, rovnako dlho ako trvala meditácia na každú masku.

Začiatok integrácie

Nasledujúce praktiky sú transformačné a dokážu zmeniť váš život s spôsob interakcie so svetom ak ste sa im schopní úplne oddať. Maha vysvetľuje, že ak sa pozeráme na znepokojujúci zážitok, čím viac ho pozorujeme tým viac sa stáva ničím iným ako surovými informáciami. Stráca nad nami moc keď ho pozorujeme s plným vedomím a vidíme ho taký aký je. Táto negatívna emócia, skúsenosť, alebo spomienka sa stáva len informáciou, z ktorej sa môžeme učiť. Ak sme v priebehu času stále utekali pre naším strachom a len sme ho strčili do nášho duševného šatníka a zavreli dvere, tieto emócie sa častom nahromadia a vytvárajú stres. Toto nás môže časom premôcť a diktuje nám ako sa orientujeme vo svete, v našich vzťahoch a v našich životoch.

Avšak je možné sa od týchto emocionálnych reťazcov oslobodiť a pochopiť prečo sú tam, jednoducho, tým že budeme pozorovať ako sme sa v danej situácii cítili a následne sa z tejto situácie môžeme učiť.

21 masiek je rozdelených do 3 sád, ktoré jedna s druhou súvisia a pôsobia ako rebrík, ktorým môžeme stúpať hore alebo dole. 21 masiek nemusí byť vykonaných v tomto poradí, ale celá prax má viac prirodzený spád ak ich vykonávame v správnom poradí.

Ako integrovať masku

Podobne ako šťastná tvár, proces emocionálnej integrácie je v podstate jednoducho sedieť a pozorovať samotné emócie. Bez toho, aby sme sa snažili zmeniť skúsenosť, alebo obviňovať, len sedíme a pozorujeme ako sme sa cítili a ako sa môžeme z tejto skúsenosti poučiť. Toto je prax, pre každú jednu z masiek, ktorá je uvedená nižšie

Začnite tým, že sa usadíte do pohodlnej polohy a zhlboka dýchajte. Odporúča sa, aby ste pri tejto praxi sedeli, pretože poloha ležmo môže viesť k zaspávaniu, alebo do štádia relaxácie a k zastaveniu celého procesu.

Zamerajte sa na dýchanie, vyčistite si svoju myseľ, a zamerajte svoju pozornosť na svoju prax. Potom vyvolajte emócie, ktoré sa chystáte integrovať. Keďže strach je prvou maskou, bude nám slúžiť ako príklad. Predstavte si vo svojej mysli situáciu, ktorá vo vás vyvolala strach. Ako sa cítite? Pred čím utekáte?

Nechajte sa úplne uniesť týmto pocitom, a nechajte celý zážitok hrať vo vašej mysli, bez toho aby ste sa snažili schovať, alebo zmeniť to ako sa cítite. Ak zistíte, že máte panické záchvaty, alebo sa bojíte, pozorujte túto reakciu a uvedomte si, že ste v tomto momente v bezpečí, neexistuje žiadne reálne nebezpečenstvo, len jeho predstava.

Vaše ego sa pravdepodobne pokúsi, aby ste sa z tejto situácie dostali - rozptyľovať vás a robiť všetko, čo je v jeho silách, aby zabránilo pozerať na vašu situáciu svetlom vášho vedomia. Použite svoje dýchanie ako bezpečný prístav, do ktorého sa môžete vrátiť, ak stratíte pozornosť. To isté platí, ak sa začnete cítiť, že celá situácia je na vás veľa.

Teraz uvoľnite situáciu, alebo skúsenosti, ktorá vám spôsobila strach s sústreďte svoju pozornosť na samotný pocit. Robte to dovtedy kým sa samotný strach nestane len informáciou, z ktorej sa môžete len poučiť. Nie je to už tieň skľučujúcej emócie, ale cenná lekcia, ktorú ste ako duša potrebovali na prehĺbenie vašej lásky a odpustenia.

Akonáhle situácia, ktorá spôsobila strach, naďalej nespúšťa odpoveď strachu, úspešne ste integrovali jednu z jej vrstiev. Teraz strávte rovnako veľa času ako ste venovali pocitu strachu, sústredeniu na pocit šťastia bezdôvodne, tak ako sme sa zmienili vyššie pri praxi šťastná tvár. Vyvážte emocionálne spektrum, tým že sa vrátite späť k šťastiu a radosti.

Toto je základ integrácie, ale naozaj len povrch toho, čo znamená integrovať naše zážitky. Maha odporúča robiť to po dobu 3 dní na masku, aby ste sa dostali hlbšie do vlastného podvedomia a aby ste našli svetlo, ktoré mohlo byť maskované vaším egom. Integrovanie rovnakej masky niekoľko dní za sebou po dlhšiu dobu odhalí viacero vrstiev, alebo dokonca hlbšie obavy, o o ktorých existencii ste nevedeli.

3 krát popierania ega

Prvé tri masky sa nazývajú popretie. Toto sú pocity, ktoré mnohí ľudia odmietajú, alebo predstierajú, že ich nemajú, pretože sú príliš zahanbení, zaplavený strachom, plní pýchy, ktorá im zabraňuje sa na ne pozrieť. Alebo pravdepodobne kombinácia všetkých troch.

Strach

Strach je jednou z najsilnejších masiek spojených s popieraním, a mnohé iné masky, ktoré na ne nadväzujú, možno posudzovať ako rôzne aspekty alebo príchute strachu. Toto je jadrom, mechanizmu prežitia, ktoré ego zvykne používať na našu ochranu. Strach, znamená vyhýbanie sa niečomu, pretože nechceme trpieť.

Hanba

Hnaba je pocit, ktorý pochádza z ponižovania a znehodnotenia, ktorá vyplýva z prijatia pochybností alebo odmietnutia iných ľudí. Je to preto, lebo dovoľujeme druhým, aby na nás preniesli ich negativitu a preto veríme, že by sme sa mali hanbiť. Takto sa to môže na nás prenášať prostredníctvom rodinných príslušníkov, alebo našim prostredím a často našimi rovesníkmi. Tento systém v nás vytvára stigmu, že by sme sa mali cítiť ponížení, pretože sme prijali myšlienku, že to čo robíme je zlé a tento vnútorný konflikt je hanba, a to je do značnej mieri spojené s pýchou.

Pýcha

Pýcha je pocit, ktorý sme prijali a je väčšinou spojený s konkrétnym výsledkom, alebo názorom, ktorý máme o sebe, alebo o iných. Tento pocit môže do značnej miery zabrániť nášmu rastu, alebo učeniu, pretože nás núti myslieť si že už vieme všetko, čo je potrebné, tak prečo pokračovať. Často pýchu používame na ochranu našich názorov a ospravedlňovanie svojich chýb.

3 emócie ega


Nasledujúce tri masky sa nazývajú 3 emócie. Hovorí sa, že existuje len jedna emócia, ktorá je samotná emócia a smútok a šťastie sú len rozdielne body spektra emócii. My sa zameriame na niektoré z najnáročnejších emócii tohto spektra a zároveň na kmeňové pocity, ktoré nám spôsobujú utrpenie.

Opustenie

Pocit opustenia je jedným z najťažších emócii a je hlboko zakorenený vo väčšine z nás. Je to ten pocit, keď nás niečo opúšťa a my sme tu zrazu samy, osamote buď emocionálne, mentálne, alebo fyzicky. Toto môže, byť osoba, objekt, práca, smrť, vzťah. Aj napriek tomu, že ste ten, ktorý niekoho opúšťa, môžete sa cítiť opustený. Hovorí sa, že cele ľudstvo má hlboko zakorenený pocit opustenia od Boha, keď sme sa rozhodli oddeliť od jednoty a stať sa dušami, aby sme získali túto ľudskú skúsenosť, vytvorili sme prvotný pocit opustenia. Integrovaním tejto skúsenosti, uvedomujúc, že sme opustení nikdy neboli, znovu nájdeme svoju duchovnú vieru.

Odmietnutie

Odmietnutie je pocit odtrhnutia. Toto je niečo, čo sa učíme ako starneme. Veľmi normálne je mať prvé skúsenosti odmietania počas našich školských čias, keď po prvý krát začíname objavovať samých seba a chceme byť akceptovaní, hoci niekedy sme odmietaný našimi rovesníkmi. Cítiť sa opustený je spojené s pocitom osamotenosti kým pocit odmietnutia môžeme zažívať v spoločnosti ostatných, pretože vás neprijímajú spôsobom akým by ste si predstavovali.

Vina

Vina je pocit, či ostatní schvaľujú niečo čo sme urobili. Vinu môžeme pociťovať aj vtedy keď robíme niečo správne no sme za to posudzovaný ostatnými. Napríklad ak, ste urobili skúšku, ale vaši priatelia nie, môžete pociťovať vinu, že ste obstáli lepšie ako oni. Vina je častom spojená s popieraním hanby a hrdosti. Ak sa pokúsime vidieť základy odmietania a nájsť v tom lekciu, ktorú sme potrebovali na to, aby sme sa z týchto skúseností poučili, môže nám to pomôcť čeliť naším temnejším emóciám a ctiť si každý náš krok, ktorý sme na našej ceste urobili. To nás bude motivovať, aby sme sa hýbali vpred.

3 úlohy ega

Toto sú tri základné úlohy, ktoré ak pochopíme môžeme zmierniť utrpenie, ktoré nám spôsobujú predošlé tri emócie. Často to platí aj opačne, môžeme mať pocit opustenia, odmietnutia, alebo viny, v dôsledku toho akú úlohu sme hrali.

Prokurátor je ako sudca, ktorý koná v mene iných, aby povedal čo je dobé a čo je zlé. Toto sa môže prejaviť ako náš úsudok, alebo myšlienka, že vieme viac ako tí okolo nás. Táto rola je veľmi podobná pýche, a to v tom že pokladáš tvoju cestu, alebo pohľad za najlepší. Všetci prežívame lekcie, ktoré sa máme naučiť počas života a to je naša individuálna karma pomocou, ktorej prežívame výsledky našich činov bez úsudkov o ostatných a o tom ako sa rozhodnú prejaviť svoju slobodu.

Záchranca chce pomôcť ostatným, či už za oplátku za to niečo chce, alebo nie. Je spojená s myšlienkou, že ostatný ľudia príjmu vašu pomoc a ocenia váš pohľad ale ak to neurobia budú nejakým spôsobom trpieť. Ak váš pocit sebavedomia a uvedomenia si samého seba prichádza len prostredníctvom pomoci druhým, môžete sa dostať do pozície keď budete zažívať utrpenie ak o Vašu pomoc nikto potrebovať nebude. Budete sa cítiť ako mučeník a budete uprednostňovať druhých pred sebou samým.

Rola obete je, nepreberanie zodpovednosti za vaše vlastné činy. Je to utrpenie, ktoré človek prežíva ako vinu druhých ľudí a zároveň neprijatie viny vlastnej.  Toto je časť nášho ega, ktorá je posadnutá sústredením sa na negatívnu stránku každej našej skúsenosti a uistení sa, že všetci ostatní vedia ako strašne sa cítime. V každej situácii si vyberáme, činy, ktoré nás vedú k tomu kde sme a ako sa cítime práve teraz.  Či to bola duša, ktorá si vybrala miesto, podmienky narodenia či životné. Tieto podmienky sú presne také aké  potrebujeme aby sme mohli rásť a prekonať všetky prekážky.

3 nástroje ega

Toto sú nástroje, ktoré ego používa pri hraní rôznych úloh. Tieto nástroje sa snažia ovplyvniť slobodnú vôľu iných, v snahe získania to čo si myslíme, že chceme.

Silou rozumieme vynucovanie si niečoho čo chceme získať či mať. Je to myšlienkový pochod, ktorý nám hovorí, že nemôžeme získať to čo chceme bez toho, aby sme konali agresívne, alebo násilne. Keď sa cítime bezmocní tak výsledkom môže byť vyjadrenie našej vonkajšej moci. Takto sa môže správať napríklad batoľa, ktoré nedostane svoju hračku, ale aj dospelý, ktorý sa necíti docenený, pokiaľ nediktuje život druhým.

Kontrola je moc, alebo hrubá sila na získanie toho, čo chceme. Jej prejavy sú jemnejšie a  manipulatívnejše. Vzdajte sa potreby mať všetko pod kontrolou a snažte sa nájsť niečo dobré v každej situácii.

Manipulácia je ďalším štádiom, ako funguje kontrola.  Je to proces presviedčania druhých, že ak spravia to čo im povieme budú z toho nejakým spôsobom profitovať. Je to nenápadný spôsob a niekedy ťažko viditeľný. Niekedy je ťažko uvidieť našu vlastnú manipuláciu s inými ale aj manipuláciu s nami samotnými.  V oboch prípadoch sú tieto nástroje prejavmi našich vlastných očakávaní a cieľov. Ak odhalíme tieto masky, budeme schopní vidieť skutočné príčiny vytvorenia týchto skúsenosti.

3 očakávania ega

Očakávania ega predstavujú naše túžby. Prajeme si aby určité udalosti, alebo skúsenosti prebiehali takým spôsobom akým chceme. Tieto očakávania sú do značnej miery determinované našim vnútorným odmietaním danej situácie. Zvyčajne pramenia z vnútornej pýchy,  že už vieme všetko a že to ako konáme vyjadruje len falošnú nádej.

Vesmír je obrovský s nekonečným množstvom možností a informácií. Preto tvrdiť, že vieme všetko je istou príčinou utrpenia ak sa preukáže že sme nemali pravdu. Vytvorte si okolo seba priestor na nové veci. Buďte ako dieťa, objavujte svet okolo vás. Učte sa. Tento postoj určite posunie vaše očakávania.

Falošná nádej je keď, chceme aby sa niečo stalo tak ako očakávame a chceme, bez toho aby sme videli širší obraz. Je to ako jesť každý deň to isté jedlo a myslieť si, že je to pre nás dobré napriek tomu, že nám to ubližuje. Môže sa to prejaviť aj v očakávaní toho, že nám isté mystické sily pomôžu vyriešiť naše problémy, bez toho aby sme my samy podnikali kroky k vyriešeniu týchto problémov.

Prehnaná istota vychádza z falošnej nádeje, ktorá nás núti myslieť si, že všetko, čo si myslíme my je pravdivé, aj keď to tak samozrejme nemusí byť. Znamená to slepo veriť v v niečo, bez toho aby sme sa detailne pozreli na túto situáciu. Takéto správanie vyzerá často navonok ako neopatrné, alebo moc sebavedomé. Samotná viera je pre nášho ducha nevyhnutná avšak ak sa príliš uzatvoríme do tejto našej viery znemožníme prístup ďalších informácií. Pozorujeme to, ako si myslíme, že naša cesta je jediná a správna. Je to jasným znakom prehnanej istoty. 

Egocentrizmus znamená sústredenie všetkej našej pozornosti len na nás samotných. Vnímame, že je daná situácia dôležitá len preto, že sme v nej obsiahnutý my sami a že naše pocity sú dôležitejšie ako pocity ostatných. 

Egocentrizmus je chamtivý a neberie do úvahy nikoho iného. Všetci hráme veľmi dôležité úlohy v životoch ostatných ľudí, avšak musíme si uvedomiť aké dôležité úlohy hrajú ostatní ľudia pre nás. Ak to takto nevidíme spôsobuje nám to utrpenie. Pomoc druhému bez očakávania nám pomôže oslobodiť sa od nášho egoizmu.

3 potreby ega

Potreby  ega sú prejavmi toho, že nie sme dostatočne dobrí už teraz. Môže to byť napr. nejaká fyzická vec, ako napríklad, potreba mať viac peňazí či potreba diplomu ako formálneho vzdelania.  Bez týchto vecí sa necítime sami seba hodní. Nie je nič zlé na tom, že máme cieľ tieto veci získať. No spájanie našej hodnoty s týmito vecami bude vždy spojené s utrpením.

Získavanie je väčšinou spojené, s potrebou niečoho čo chceme alebo potrebujeme. Vo väčšine prípadov je to niečo čo chceme viac ako to čo naozaj potrebujeme. Táto maska sa taktiež nazýva  "nadobúdanie". Je to energia, ktorá signalizuje, že potrebujeme niečo z vonkajšieho sveta  na to aby sme sa cítili bezpečne, alebo aby sme  v očiach ostatných boli považovaní za zaujímavých a hodných. Zvyčajne ide o materiálne veci ktoré vlastníme.

Akumulácia znamená mať stále viac a viac. A to aj v tom prípade ak máte už dosť. Je to ako pocit, keď chcete mať stále viac  a viac a nikdy ho nemôžete uspokojiť a to bez ohľadu na to koľko už máte, alebo koľko ste už nadobudli. 

Dosiahnutie je proces snahy dosiahnutia určitého cieľa ako napríklad spoločenského postavenia alebo povesti. Zvyčajne je zapríčinený našim pocitom nespokojnosti, s tým kde sa v živote nachádzame. " Budem šťastný až keď ....... " alebo " Po tom ako .... ". Pokoj v takejto situácií môžeme nájsť tak, že nájdeme šťastie  práve tam kde sa práve nachádzame, bez toho aby sme sa fixovali na to, čo nás urobí šťastnými.

3 krát pripútanie ega

Ďalšie tri masky sú masky posledné a nazývame ich našimi putami. Toto sú veci o ktorých zvykneme hovoriť, že ich potrebujeme, nemôžeme bez nich žiť či budeme bez nich trpieť. Základom je nájsť  rovnováhu. Užívať si to čo máme, ale zároveň nechať veci odísť keď nastane čas.

 Ak sa naučíme žiť v tomto stave zmierenia  s tým čo je a čo nie je, môžeme prekonať naše utrpenie. Ak sme pripútaní k tomu, čo vlastníme, k našim priateľom, rodine, alebo k tomu čo si myslíme, postupom času zistíme, že všetky tieto veci nám môžu spôsobovať utrpenie ak sa ich budeme snažiť silou mocou udržať. 

Milujte naplno život a všetky úžasné veci vo svojom živote.  Stále sa pohybujte vpred  a to aj vtedy ak  všetky tieto veci okolo vás stratíte. Milujte život bez pripútavania sa  k minulosti, alebo budúcnosti.

Fyzické putá predstavujú náš majetok ako oblečenie, domy, autá, peniaze, ale taktiež napríklad naše telo. Sme pripútaní k tomu ako sa fyzicky cítime, či cítime bolesť, alebo potešenie.

Emocionálne putá sú spojené najmä s našim pripútaním sa k našim pocitom či vzťahom s inými ľuďmi či myšlienkami. Ak máme pocit, že potrebujeme niekoho iného, aby vyplnil prázdnu medzeru v nás samých a pripútame sa k tejto myšlienke,  môžeme zažívať utrpenie ak túto osobu stratíme. 

Mať pocity je veľmi dôležitá súčasť našej ľudskej skúsenosti, ale byť pripútaný k istému pocitu nie je moc prospešné. Ako ľudia zažívame celé spektrum rôznych emócii. Toto spektrum emócii zažívame preto, aby sme sa naučili prekonať určité lekcie života.  Aby sa tak stalo musíme sa skúsiť odpútať od špecifického emocionálneho výsledku a naučiť vyjadriť lásku vo všetkých situáciách. Je to niečo ako šťastie bez dôvodu!

Mentálne putá sú myšlienky, ktoré veľmi často prechádzajú našimi mysľami. Skúste mať prázdnu myseľ bez myšlienok a uvidíte ako sme pripútaní k rôznym myšlienkovým pochodom a názorom. Naša myseľ je tu na to, aby nám pomohla interpretovať naše skúsenosti no často sa pokúšame racionalizovať prítomnosť a tým zabúdame žiť prítomnosť naplno. Táto maska je spojená s našimi identitami a osobnosťami. To je to keď  si myslíme, že sme to čo nám  povie naše ego povie že sme. Osloboďme sa od všetkých úsudkov a očakávaní a čistá myseľ nás bude nasledovať.

Transformácia z vnútra

Podstatou týchto procesov je venovať čas a pozornosť všetkým našim minulým skúsenostiam a poučiť sa z nich. Určite si dokážete spomenúť na určité chvíle  keď sa  týchto 21 masiek spustilo. Máme možnosť z minulosti sa poučiť alebo pokračovať v tvorbe rovnakých skúsenosti aj v budúcnosti. Ak chcete v budúcnosti vytvoriť viac lásky a šťastia musíte sa poučiť z minulosti. Pošlite lásku a porozumenie sebe, ale aj všetkým tým, ktorí vás naučili určitým životným lekciám  bez ohľadu na to aké bolestivé tieto lekcie boli.

Čim viac sa pozrieme na tieto masky a naše skúsenosti, tým viac sa z nich môžeme poučiť a prekonať utrpenie, ktoré sme si sami spôsobili. 

Postupom času, pravidelnou praxou, prijatím a odpustením sa dostanete do štádia vnútorného pokoja. Je to stav, ktorý umožňuje volný tok energie, ktorá cez nás prechádza úplne bez prekážok.

Prax vedomého pozorovania nášho utrpenia, nám umožňuje, aby sa láska dostala do našich hlbín, kým nebudeme v úplom zmierení samy zo sebou.

Pamätajte si: Nezabudnite sa vrátiť po integrácii k šťastiu. Prečo si zo všetkých pocitov, ktoré si môžeme vybrať, nevybrať šťastie?

preklad:Silvia Gáplovská, zdroj:spiritsciencecentral.com

    Prečo ľudia trpia

    Najnovšie články na našom blogu

    Prečítajte si, čo je nové
     

    Vzpomínám si na ten osudový den, 23.března 1953. Mnoho životů jsem se snažil - pracoval na sobě, usiloval, dělal, co bylo jenom možné - a k ničemu nedošlo. Nyní chápu, proč k ničemu nedošlo. Bariérou bylo samotné úsilí. Zábranou byl sám žebřík, po němž jsem šplhal. Překážkou bylo samotná potřeba hledat. To neznamená, že je toho možné dosáhnout bez...