10 vecí, ktoré si neuvedomujete, že robíte preto, lebo ste intuitívni

29.10.2017

Podľa indikátora osobnostných typov MBTI sa intuitívne typy klasifikujú ako tie, ktoré majú väčší záujem (a často im prikladajú väčšiu váhu) o teórie, abstrakcie a skúmanie možností, ako o konkrétnu realitu sveta okolo nich.

Intuitívne dominantné typy osobností (hlavne typy ENFP, ENTP, INTJ a INFJ) sa takmer vždy zaujímajú o to, o čom sa nehovorí a o to, čo sa nepovažuje za to, čo v skutočnosti je.

Ale keďže žijeme v zmyslovo založenom svete, intuitívne správanie má tendenciu vystupovať ako niečo nevhodné.Takmer každá intuitívna osobnosť si dokáže spomenúť na mnoho situácii, kedy boli ich blízky úplne zmätení ich úvahami alebo správaním. Uvedieme desať typov správania, pri ktorých si ľudia často neuvedomujú, že sa spájajú s intuitívnou osobnosťou.

1. Podnecovanie k diskusiám.

Intuitívne osobnosti plne nerozumejú problému dovtedy, kým sa naň nepozrú z každého možného uhla. Tieto osobnosti nediskutujú kvôli tomu, pretože chcú vec komplikovať alebo sú nezdvorilí. Diskutujú, pretože si potrebujú otestovať platnosť tejto témy tým, že ju argumentujú zo všetkých strán.

Chcú zistiť, či sa v ich úvahách neobjavia diery a väčšinou na to najlepšie prídu prostredníctvom procesu diskusie.

2. Utkvelé plánovanie do budúcnosti.

Intuitívne osobnosti žijú takmer výlučne v budúcnosti. Obľubujú uvažovať o tom, aké možnosti sa im môžu naskytnúť, aké ciele by si mali pre seba stanoviť, aký by mohol byť ich život o napríklad dvadsať alebo tridsať rokov.

Samozrejme, nie je možné plánovať každý detail svojho života... Takže ich plán sa musí postupom času prehodnocovať. Extrovertné intuitívne osobnosti (xNFP a xNTP) vykonávajú prehodnocovanie takmer denne. Introvertné intuitívne osobnosti (xNFJ a xNTJ) prehodnocovanie uskutočňujú podľa potreby, ale táto potreba nastáva pravidelne.

3. Pristupovanie k pravidlám ako k návrhom.

Nie je to tak, že sa intuitívne osobnosti voči pravidlám stavajú odmietavo. Je to len kvôli tomu, že pred rozhodnutím o tom, či sa nimi majú alebo nemajú riadiť analyzujú, prečo tieto pravidlá existujú.

Tieto typy pohŕdajú svojvoľnou činnosťou, takže ak vnímajú, že toto pravidlo je zastarané alebo neúčinné, nemajú problém nedodržiavať ho a robiť si veci po svojom.

4. Analyzovanie všetkého dopodrobna.

Intuitívnym osobnostiam nestačí pochopiť, ako sa na ne daný problém vzťahuje. Musia tiež pochopiť aj globálne dôsledky problému alebo základnú teóriu, že všetko so sebou súvisí.

Intuitívne osobnosti chcú poznať nehmotné vysvetlenie každého hmatateľného problémua v očiach ostatných sa to môže javiť trochu bláznivé.

5. Malá dôvera v autority.

Intuitívne typy dôverujú viac kompetencii ako kvalifikácii a chcú urobiť svoje vlastné úsudky o tom, do akej miery sú kompetentní ostatní.

Intuitívne osobnosti si dobre uvedomujú ľudskú tendenciu uprednostňovať pohodlie a prestíž nad analýzou,a nemajú tendenciu ihneď dôverovať akémukoľvek zavedenému systému jednoducho len preto, lebo už existuje dlho.

6. Neúnavné hľadanie rozmanitosti.

Intuitívne osobnosti prirodzene priťahujú abnormálne, neobvyklé a nekonvenčné prístupy. Tieto typy sa celý život pokúšajú poskladať si komplexný pohľad na svet, čo znamená, že sa snažia pochopiť čo najviac zvláštností.

Bez ohľadu na to, či hľadajú nové veci vo svojich bádaniach, vo svojich životných štýloch alebo v oboch, tieto typy vždy neúnavne hľadajú novú optiku, pomocou ktorej sa môžu pozerať na svet.

7. Rozvíjanie pochybných záujmov.

Keďže to, o čom nič nevedia, je pre intuitívne osobnosti takmer vždy zaujímavejšie, než to, čo o čom vedia, tieto typy sa skôr zaujímajú o okrajové témy alebo teórie.

Mnoho intuitívnych typov rado skúma konšpiračné teórie alebo iné podobné "nepodložené" spôsoby uvažovania, pretože majú radi "mentálnu gymnastiku", ktorá spája dohromady zdanlivo nesúvisiace veci (hoci v konečnom dôsledku často týmto teóriám neveria).

8. Selektívny spoločenský život.

Extrovertné intuitívne osobnosti (hlavne typy ENFP a ENTP) sú považované za najintrovertnejšie z extrovertných typov. Introvertné intuitívne osobnosti (hlavne typy INFJ a INTJ) môžu byť z tradičného hľadiska introvertné prirodzene, ale ak posadíte tieto typy do miestnosti spoločne, tak je pravdepodobné, že ich rozhovor bude trvať aj niekoľko hodín (ak nie dní, prípadne nekonečne)!

Intuitívne dominantné typy sú často rýchlo vyčerpané zapájaním sa do svojho fyzického prostredia, ale ich nekonečným zdrojom energie je kvalita konverzácie. Tieto typy majú tendenciu považovať sa za "sociálne oddelené". Radšej dávajú prednosť samote, než aby boli v spoločnosti ľudí, s ktorými si nerozumejú, ale ak ich posadíte do spoločnosti iných intuitívnych typov, tak ich sociálna stránka sa náhle horlivo prejaví.

9. Hranie sa na diablovho advokáta.

Ak existuje zaručený spôsob, ako sa dostať pod kožu intuitívnej osobnosti, tak stačí trvať na tom, že v podstate akýkoľvek problém je čierny alebo biely. Tieto typy rýchlo preberajú úlohu diablovho advokáta v akejkoľvek situácii, keď majú pocit, že protichodná strana zastáva svoj názor bez toho, aby zvážila alternatívny názor.

Tieto typy sú náchylné vehementne argumentovať aj postoje, s ktorými dokonca ani nesúhlasia,len kvôli tomu aby dokázali, že problém je zložitejší ako si to myslia ostatní.

10. Zastávanie netradičného životného kurzu.

Intuitívne osobnosti sa prirodzene uchyľujú k podivným, provokatívnym a nekonvenčným prístupom. Na rozdiel od zmyslovo založených osobností môžu mať väčšiu tendenciu k podnikateľským aktivitám, k zapájaniu sa do netradičných vzťahových štruktúr alebo k experimentovaniu s výberom životného štýlu, ktoré sú mimo spoločenských noriem.

Pretože tieto typy majú prístup k svojim životom v zmysle "prečo to nevyskúšať"(alebo, v prípade introvertných intuitívnych typov, k bádaniu a zisťovania), často sa z pohľadu zvyšku spoločnosti stávajú neúmyselne rebelujúcimi. Nie je to však tak, že chcú robiť všetko inak úmyselne. Je to kvôli tomu, že životný štýl intuitívnych osobností má tendenciu odrážať ich zmýšľanie a pretože ich myseľ je skutočne veľmi zvláštne územie.

preklad: Miroslav Benian, zdroj: thoughtcatalog.com

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Vzpomínám si na ten osudový den, 23.března 1953. Mnoho životů jsem se snažil - pracoval na sobě, usiloval, dělal, co bylo jenom možné - a k ničemu nedošlo. Nyní chápu, proč k ničemu nedošlo. Bariérou bylo samotné úsilí. Zábranou byl sám žebřík, po němž jsem šplhal. Překážkou bylo samotná potřeba hledat. To neznamená, že je toho možné dosáhnout bez...